Vrienden en donateurs

Het Baarns Kamerorkest Artoni organiseert tweemaal per jaar een concert. Uw komst als toehoorder wordt zeer gewaardeerd. Maar u kunt ons extra steunen door vriend of donateur te worden.

Vriend van het Baarns Kamerorkest Artoni

U wordt vriend van het Baarns Kamerorkest Artoni voor € 100 (meer mag natuurlijk ook) per kalenderjaar inclusief een gratis toegangskaart voor elk concert.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te versturen naar artoni.baarn@gmail.com onder vermelding van uw naam en postadres. Vervolgens maakt u € 100 (of meer?) over op IBAN NL09 TRIO 0379 5037 43 ten name van Kamerorkest Artoni onder vermelding van uw naam. Uw vriendenkaart wordt naar het opgegeven postadres verstuurd.

Donateur van het Baarns Kamerorkest Artoni

U wordt donateur van het Baarns Kamerorkest Artoni voor € 20 (meer mag natuurlijk ook) per kalenderjaar.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te versturen naar artoni.baarn@gmail.com onder vermelding van uw naam en postadres. Vervolgens maakt u € 20 (of meer?) over op IBAN NL09 TRIO 0379 5037 43 ten name van Kamerorkest Artoni onder vermelding van uw naam. U krijgt een bevestiging.
Voor vragen kunt u de penningmeester Herman Hallie bellen op 06-20614698