Sponsoring

Mocht u op een andere wijze het Baarns Kamerorkest Artoni willen steunen door een eenmalige gift of voor een langere periode uw steun geven dan is dat mogelijk. Graag zelfs, want de vaste inkomsten, zijnde de ledencontributie van de orkestleden en kaartverkoop zijn niet voldoende om het Baarns kamerorkest Artoni een duurzaam leven te geven. Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich tot het bestuur wenden per e-mail aan artoni.baarn@gmail.com of u kunt bellen met de penningmeester Herman Hallie (06-20614698)

Voor 2019 is een startsubsidie van de gemeente Baarn ontvangen en door het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Utrecht is een subsidie voor 2019 en 2020 toegezegd.