Contributie

Het bestuur heeft de volgende bedragen vastgesteld voor 2019:

  • Contributie voor het lidmaatschap € 250 per jaar (voor twee concerten), te betalen per jaar of in termijnen, in overleg met de penningmeester. Eenmalige projectbijdrage voor het eerste concert van € 150.
  • Jongeren (onder de 25 jaar) kunnen in aanmerking komen voor een speciaal tarief, waarvoor zij contact kunnen opnemen met de penningmeester. Dit speciale tarief zal in overleg worden vastgesteld, afhankelijk van de omstandigheden.

Donateurs en vrienden

  • Men kan zich opgeven als niet-spelende vriend of donateur. De door vrienden te betalen bijdrage is minimaal € 50,= per jaar, waarvoor men ook één vrijkaartje per concert krijgt. De minimumbijdrage voor donateurs is € 20,= per jaar.

Subsidiërende instanties

  • Hierover nog geen uitsluitsel